Капитолия

Услуги

Автокъща „Капитолия“ предлага широка гама от моторни превозни средства (нови и употребявани леки автомобили, пътнически, транспортни и товарни автомобили, мотоциклети и други). За улеснение на клиентите извършваме и следните дейности:

 1. Продажби
  Автокъща „Капитолия“ предлага следните видове продажби на своите клиенти:

  1. Директна продажба (заплащане в брой или по банков път)
  2. Възможност за замяна на настоящия ви автомобил с нов
  3. Опция за разсрочено плащане (на лизинг или по индивидуален план, договорен с автокъщата)
  4. Продажба на консигнация
 2. Доставка на автомобили по поръчка
  За удобство на нашите клиенти автокъща „Капитолия“ предлага доставка на автомобили по избор на клиента
 3. Лизинг
  Автокъща „Капитолия“ предлага закупуване на автомобили на лизинг при най-добри пазарни условия.

Списък с необходими документи за одобрение на лизингова сделка за лек автомобил:

Физически лица

 1. Искане по образец
 2. Копие на личната карта на лизингоискателя
 3. Удостоверение за доходи:
  1. При доходи от трудови правоотношения – служебна бележка от работодателя (по образец) и валидно удостоверение за актуално правно състояние на работодателя
  2. При доходи от други дейности – копие от подадена данъчна декларация за последната календарна година, заверена от данъчната администрация
 4. Оферта от доставчика за лизинговия обект
* В случай на поръчител / гарант /- горе поисканите документи

Юридически лица

 1. Искане по образец
 2. Актуален устав, Учредителен акт или дружествен договор (според вида на търговското дружество)
 3. Удостоверение от Търговския регистър при Агенция по вписванията
 4. Копие на лична карта на представляващите ( управляващите ) дружество
 5. Протокол от заседание на органа за управление за лизингоискателя за взето решение за закупуване чрез лизинг на МПС и за сключване на договор за лизинг с лизингоискателя (ако е необходимо)
 6. Копие от данъчна регистрация
 7. Копие от счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи за последните 2 години, както и към текущ период
 8. Копие от данъчна декларация за последната отчетна година
 9. Оферта от доставчика за лизинговия обект
* В случай на поръчител / гарант / - горе описаните документи


 1. Нотариални услуги
  Автокъща „Капитолия“ предлага разнообразни нотариални услуги на място.
 2. Регистрация в КАТ
  За улеснение на клиентите, автокъща „Капитолия“ предлага представителство в КАТ.
 3. Застраховки
  Автокъща „Капитолия“ предлага всякакъв вид застраховки по желание и изискване на клиента във всички застрахователни компании.
 4. Обратно изкупуване
  Автокъща „Капитолия“ предлага изкупуване на всякакъв вид моторни превозни средства след оглед и оценка на място.
 5. Митнически услуги
  Автокъща „Капитолия“ предлага митнически услуги от внос и износ на моторни превозни средства.